30.8 C
İstanbul

Yapay Zeka Güvenlik Zirvesi Bletchley Deklarasyonu

Mutlaka Okumalısın

İngiltere’nin ev sahipliğinde 1-2 Kasım 2023’te gerçekleştirilen Yapay Zeka Güvenlik Zirvesi’nde katılımcı 29 ülkenin imzasıyla yayınlanan Bletchley Deklarasyonu…

Yapay Zeka (YZ) muazzam küresel fırsatlar sunmaktadır: İnsan refahını, barışı ve refahı dönüştürme ve geliştirme potansiyeline sahiptir. Bunu gerçekleştirmek için, herkesin iyiliği için, YZ’nin güvenli bir şekilde, insan merkezli, güvenilir ve sorumlu olacak şekilde tasarlanması, geliştirilmesi, konuşlandırılması ve kullanılması gerektiğini onaylıyoruz. Uluslararası toplumun, kapsayıcı ekonomik büyümeyi, sürdürülebilir kalkınmayı ve yeniliği teşvik etmek, insan haklarını ve temel özgürlükleri korumak ve potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmek için YZ sistemlerine halkın güvenini ve itimadını teşvik etmek için YZ konusunda işbirliği yapma çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz.

YZ sistemleri halihazırda konut, istihdam, ulaşım, eğitim, sağlık, erişilebilirlik ve adalet dahil olmak üzere günlük yaşamın birçok alanında kullanılmaktadır ve kullanımlarının artması muhtemeldir. Bu nedenle, YZ’nin güvenli bir şekilde geliştirilmesi ve YZ’nin dönüştürücü fırsatlarının ülkelerimizde ve küresel olarak kapsayıcı bir şekilde herkes için ve iyilik için kullanılması ihtiyacını teyit etmek ve harekete geçmek için eşsiz bir an olduğunun farkındayız. Buna sağlık ve eğitim, gıda güvenliği, bilim, temiz enerji, biyoçeşitlilik ve iklim gibi kamu hizmetleri, insan haklarından yararlanmanın gerçekleştirilmesi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına yönelik çabaların güçlendirilmesi de dahildir.

Bu fırsatların yanı sıra, YZ, günlük yaşamın bu alanları da dahil olmak üzere önemli riskler de oluşturmaktadır. Bu amaçla, mevcut forumlarda ve diğer ilgili girişimlerde YZ sistemlerinin potansiyel etkisini incelemek ve ele almak için ilgili uluslararası çabaları ve insan haklarının korunması, şeffaflık ve açıklanabilirlik, adalet, hesap verebilirlik, düzenleme, güvenlik, uygun insan gözetimi, etik, önyargı azaltma, gizlilik ve veri korumanın ele alınması gerektiğinin kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, içeriği manipüle etme veya aldatıcı içerik üretme kabiliyetinden kaynaklanan öngörülemeyen risklerin potansiyelini de not ediyoruz. Tüm bu konular kritik öneme sahiptir ve bunların ele alınmasının gerekliliğini ve aciliyetini teyit ediyoruz.

İLGİLİ YAZI :   Google ve Microsoft e-ticaret için üretken yapay zeka hizmetlerini tanıttı

Özel güvenlik riskleri, günümüzün en gelişmiş modellerinde mevcut olan yeteneklerle eşleşen veya bunları aşan, çok çeşitli görevleri yerine getirebilecek temel modeller de dahil olmak üzere yüksek yetenekli genel amaçlı YZ modellerinin yanı sıra zarar verebilecek yetenekler sergileyebilecek ilgili özel dar YZ olarak anlaşılan YZ’nin ‘sınırında’ ortaya çıkmaktadır. Potansiyel kasıtlı kötüye kullanımdan veya insan niyetiyle uyumla ilgili istenmeyen kontrol sorunlarından önemli riskler ortaya çıkabilir. Bu sorunlar kısmen bu kabiliyetlerin tam olarak anlaşılmamış olmasından ve dolayısıyla tahmin edilmesinin zor olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle siber güvenlik ve biyoteknoloji gibi alanlardaki bu tür risklerin yanı sıra öncü YZ sistemlerinin dezenformasyon gibi riskleri artırabileceği durumlardan endişe duyuyoruz. Bu YZ modellerinin en önemli yeteneklerinden kaynaklanan kasıtlı veya kasıtsız ciddi, hatta yıkıcı zarar potansiyeli vardır. YZ’nin hızlı ve belirsiz değişim hızı göz önüne alındığında ve teknolojiye yapılan yatırımın hızlanması bağlamında, bu potansiyel risklere ve bunları ele almaya yönelik eylemlere ilişkin anlayışımızı derinleştirmenin özellikle acil olduğunu teyit ediyoruz.

YZ’den kaynaklanan birçok risk doğası gereği uluslararası niteliktedir ve bu nedenle en iyi şekilde uluslararası işbirliği yoluyla ele alınabilir. Mevcut uluslararası forumlar ve diğer ilgili girişimler aracılığıyla güvenli ve herkesin iyiliğini destekleyen insan merkezli, güvenilir ve sorumlu bir YZ sağlamak için kapsayıcı bir şekilde birlikte çalışmaya ve YZ’nin ortaya çıkardığı geniş risk yelpazesini ele almak için işbirliğini teşvik etmeye kararlıyız. Bunu yaparken, ülkelerin, faydaları en üst düzeye çıkaran ve YZ ile ilişkili riskleri dikkate alan yenilik yanlısı ve orantılı bir yönetişim ve düzenleme yaklaşımının önemini göz önünde bulundurmaları gerektiğini kabul ediyoruz. Bu, uygun olduğunda, ulusal koşullara ve geçerli yasal çerçevelere dayalı olarak risk sınıflandırmaları ve kategorizasyonları yapmayı içerebilir. Ayrıca, uygun olduğunda, ortak ilkeler ve davranış kuralları gibi yaklaşımlar konusunda işbirliğinin uygunluğuna dikkat çekiyoruz. Sınırdaki YZ ile ilgili olarak en olası bulunan belirli risklerle ilgili olarak, işbirliğimizi yoğunlaştırmaya ve sürdürmeye ve daha fazla ülkeyle genişletmeye, mevcut uluslararası forumlar ve gelecekteki uluslararası YZ Güvenlik Zirveleri de dahil olmak üzere diğer ilgili girişimler aracılığıyla tanımlamaya, anlamaya ve uygun şekilde hareket etmeye karar veriyoruz.

İLGİLİ YAZI :   Vitalik Buterin: Yapay zeka 'tepe tür' olarak insanları geçebilir

YZ’nin güvenliğinin sağlanmasında tüm aktörlerin oynayacağı bir rol vardır: uluslar, uluslararası forumlar ve diğer girişimler, şirketler, sivil toplum ve akademinin birlikte çalışması gerekecektir. Kapsayıcı YZ’nin ve dijital uçurumun kapatılmasının önemine dikkat çekerek, uluslararası işbirliğinin uygun şekilde geniş bir ortak yelpazesini dahil etmeye ve dahil etmeye çalışması gerektiğini ve gelişmekte olan ülkelerin YZ kapasitesini güçlendirmesine ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek ve kalkınma açığını ele almak için YZ’nin kolaylaştırıcı rolünden yararlanmasına yardımcı olabilecek kalkınma odaklı yaklaşımları ve politikaları memnuniyetle karşıladığını tekrar teyit ediyoruz.

Güvenliğin YZ yaşam döngüsü boyunca dikkate alınması gerekirken, özellikle alışılmadık derecede güçlü ve potansiyel olarak zararlı olan YZ sistemleri olmak üzere, öncü YZ yetenekleri geliştiren aktörlerin, güvenlik testi sistemleri, değerlendirmeler ve diğer uygun önlemler de dahil olmak üzere, bu YZ sistemlerinin güvenliğini sağlamak için özellikle güçlü bir sorumluluğa sahip olduklarını teyit ediyoruz. İlgili tüm aktörleri, özellikle kötüye kullanımı ve kontrol sorunlarını ve diğer risklerin artmasını önlemek için, potansiyel olarak zararlı yetenekleri ve ortaya çıkabilecek ilgili etkileri ölçme, izleme ve azaltma planları konusunda bağlama uygun şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlamaya teşvik ediyoruz.

İşbirliğimiz bağlamında ve ulusal ve uluslararası düzeylerde eylemi bilgilendirmek için, sınır YZ riskini ele alma gündemimiz aşağıdakilere odaklanacaktır:

 • YZ’nin toplumlarımızdaki etkisini anlamaya yönelik daha geniş bir küresel yaklaşım bağlamında, ortak endişe kaynağı olan YZ güvenlik risklerini belirlemek, bu risklere ilişkin ortak bir bilimsel ve kanıta dayalı anlayış oluşturmak ve yetenekler artmaya devam ettikçe bu anlayışı sürdürmek.
 • Bu tür riskler ışığında güvenliği sağlamak için ülkelerimiz genelinde ilgili risk temelli politikalar oluşturmak, yaklaşımlarımızın ulusal koşullara ve geçerli yasal çerçevelere göre farklılık gösterebileceğini kabul ederken uygun şekilde işbirliği yapmak. Bu, öncü YZ yetenekleri geliştiren özel aktörler tarafından artan şeffaflığın yanı sıra, uygun değerlendirme ölçütlerini, güvenlik testi için araçları ve ilgili kamu sektörü kapasitesini ve bilimsel araştırmayı geliştirmeyi içerir.
İLGİLİ YAZI :   Yapay zeka video girişimi HeyGen 60 milyon dolar yatırım aldı

Bu gündemin devamında, politika oluşturma ve kamu yararı için mevcut en iyi bilimin sağlanmasını kolaylaştırmak amacıyla, mevcut uluslararası forumlar ve diğer ilgili girişimler de dahil olmak üzere mevcut ve yeni çok taraflı, çok taraflı ve ikili işbirliğini kapsayan ve tamamlayan, sınır YZ güvenliği konusunda uluslararası düzeyde kapsayıcı bir bilimsel araştırma ağını desteklemeye kararlıyız.

YZ’nin dönüştürücü olumlu potansiyelinin farkında olarak ve YZ konusunda daha geniş uluslararası işbirliğinin sağlanmasının bir parçası olarak, mevcut uluslararası forumları ve diğer ilgili girişimleri içeren ve daha geniş uluslararası tartışmalara açık bir şekilde katkıda bulunan kapsayıcı bir küresel diyaloğu sürdürmeye ve teknolojinin faydalarının herkes için sorumlu bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak için sınır YZ güvenliği üzerine araştırmalara devam etmeye kararlıyız. 2024’te tekrar buluşmayı dört gözle bekliyoruz.

Anlaşma

Temsil edilen ülkeler şunlardı:

 • Avustralya
 • Brezilya
 • Kanada
 • Şili
 • Çin
 • Avrupa Birliği
 • Fransa
 • Almanya
 • Hindistan
 • Endonezya
 • İrlanda
 • İsrail
 • İtalya
 • Japonya
 • Kenya
 • Suudi Arabistan Krallığı
 • Hollanda
 • Nijerya
 • Filipinler
 • Kore Cumhuriyeti
 • Ruanda
 • Singapur
 • İspanya
 • İsviçre
 • Türkiye
 • Ukrayna
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
 • Amerika Birleşik Devletleri

‘Hükümetler’ ve ‘ülkeler’e yapılan atıflar, yasama veya yürütme yetkilerine uygun olarak hareket eden uluslararası kuruluşları da içerir.


Yapayzeka.news’in hiçbir güncellemesini kaçırmamak için bizi Facebook, Twitter, LinkedIn,  Instagram‘ ve Whatsapp Kanalımız‘dan takip edin.

- Sponsorlu -spot_img

Daha Fazla

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Sponsorlu -spot_img

Son Haberler